Indyjski quiz wiedzy ogólnej - sprawdzisz się?

Największa rzeka Indii, czczona przez hinduistów jako święta rzeka, to:

Huang He

Jamuna

Kongo

Ganges