Która odpowiedź nie pasuje do klucza?

1 / 15

Która odpowiedź NIE pasuje do klucza?

Ksenon

Pluton

Aragorn

Lantan