Przysłowia polskie - jak dobrze je znasz?

Dokończ przysłowie.

Pan Bóg kule nosi

ale to kula wybiera

anioł mu ręką kieruje

diabeł ręce zaciera