Jak wiele wiesz o muzyce klasycznej?

1 / 10

Przedstawicielem romantyzmu w muzyce był:

W.A. Mozart

R. Schumann

J.S. Bach

G. Bacewicz