Jak wiele wiesz o muzyce klasycznej?

1 / 10

Przedstawicielem romantyzmu w muzyce był:

G. Bacewicz

J.S. Bach

R. Schumann

W.A. Mozart