11 ambitnych pytań - 8 punktów to już będzie świetny wynik!

1 / 11

Tradycyjny jednogłosowy śpiew liturgiczny Kościoła łacińskiego to:

Chorał ambrozjański

Chorał benedyktyński

Chorał gregoriański

Chorał luterański