11 ambitnych pytań - 8 punktów to już będzie świetny wynik!

Tradycyjny jednogłosowy śpiew liturgiczny Kościoła łacińskiego to:

Chorał ambrozjański

Chorał gregoriański

Chorał benedyktyński

Chorał luterański