Czy dasz się zwieść tą grą słów?

Wybierz wyraz, który jednoznacznie kojarzy się z podanymi określeniami.

Abolicja

Ablucja

Abnegacja

Ablacja