Czy dasz się zwieść tą grą słów?

1 / 15

Wybierz wyraz, który jednoznacznie kojarzy się z podanymi określeniami.

Abnegacja

Ablucja

Abolicja

Ablacja