Czy znasz znaczenie tych trudnych wyrazów? Część II

Określenie zespołu czynności stosowanych do śledzenia zachowań ludzi

Zabieg operacyjny dokonywany na żywym zwierzęciu w celach naukowych lub doświadczalnych, ale też bardzo dokładna analiza czegoś