Czy znasz stolice państw Ameryki Południowej?

1 / 10

Które z miast jest stolicą Argentyny?

Buenos Aires

Sao Paulo

Santiago

Rio de Janeiro