Czy znasz stolice państw Ameryki Południowej?

Które z miast jest stolicą Argentyny?

Santiago

Rio de Janeiro

Buenos Aires

Sao Paulo