Powtórka ze szkoły - ile razy wpadniesz?

Który kontynent zamieszkuje największa liczba osób?

Amerykę Północną

Europę

Afrykę

Azję