Obce wyrazy w polszczyźnie - czy wiesz, od jakich słów pochodzą?

1 / 15

Słowo "abnegacja" pochodzi od łacińskiego "abnegatio", które oznacza:

Dyskutowanie

Wyparcie się

Zaniedbanie

Poszczenie