Medycyna - tylko 1 na 20 osób zdobywa w tym quizie komplet punktów!

1 / 10

Siarkowy

Solny

Octowy

Azotowy