Czy jesteś omnibusem?

Deltoid

Graniastosłup

Wielokąt monotoniczny

Równoległobok

Trapez