Czy jesteś dobrym negocjatorem?

Wybierz odpowiedź, która najlepiej Cię określa.

Zanim przystąpię do rozmowy, potrafię szybko i sprawnie przeanalizować problem z kilku perspektyw.