Ten szary quiz sprawdzi Twoją wszechstronność!

Kryptonim konspiracyjny Związku Harcerstwa Polskiego w okresie okupacji niemieckiej i radzieckiej podczas II wojny światowej 1939–1945 to:

Szare Szeregi

Szare Zastępy

Szare Hufce

Szare Drużyny