Co pamiętasz z lekcji języka polskiego?

1 / 14

Odmiana wyrazu przez przypadki i liczby nosi nazwę:

Derywacji

Fleksji

Koniugacji

Deklinacji