Czy potrafisz poprawnie odpowiedzieć na wszystkie pytania tego quizu?

Utwór literacki opierający się na połączeniu podniosłego stylu z błahą tematyką to:

Anegdota

Aforyzm

Poemat heroikomiczny

Fraszka