Czy potrafisz poprawnie odpowiedzieć na wszystkie pytania tego quizu?

Utwór literacki opierający się na połączeniu podniosłego stylu z błahą tematyką to:

Fraszka

Aforyzm

Anegdota

Poemat heroikomiczny