Przejdziesz z podniesionym czołem czy schowasz głowę w piasek?

1 / 20

Smużyć

Smalić

Smolić

Smażyć