12 pytań z różnych dziedzin - tylko najbardziej wszechstronne osoby odpowiadają na wszystkie!

Rt

Ru

Hg

Ag

Lipazy

Amylazy

Insuliny

Pepsyny

Na której mapie zaznaczono Bułgarię?

Samolotem wykorzystanym do bombardowania Westerplatte

Niemieckim czołgiem, który oddał pierwszy strzał 1 września 1939 roku

Niemieckim okrętem wykorzystanym podczas II wojny światowej

Nazwą niemieckich rakiet użytych w czasie I wojny światowej

Wskaż na zdjęciu Romana Dmowskiego!

Jeżeli jedziemy samochodem ze stałym, niezmiennym w czasie przyspieszeniem, większym od 0, to nasza prędkość...

Jest stała

Zmienia się

Na którym zdjęciu przedstawiono forsycję?

Kto jest autorem powieści "Chłopcy z Placu Broni"?

Ferenc Molnár

Aleksander Kamiński

Joseph Conrad

Gabriel García Márquez

Człowiek oporny, który często sprzeciwia się wykonywaniu poleceń innych

Człowiek bez zasad, przystosowujący się do okoliczności dla doraźnych osobistych korzyści

Człowiek sympatyczny i obrotny, który nie boi się korzystać z okazji, jakie daje mu los

Człowiek, który dostał od losu wielką nagrodę

Kto wytwarza wyroby skórzane - futra, czapki, rękawiczki?

Folusznik

Szewc

Modysta

Kuśnierz

Johannes Vermeer

Gustav Klimt

Vincent van Gogh

Pablo Picasso

"Rodem warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel" - kogo w nekrologu określił tymi słowami Cyprian Kamil Norwid?