12 pytań z różnych dziedzin - tylko najbardziej wszechstronne osoby odpowiadają na wszystkie!

Ru

Rt

Hg

Ag

Lipazy

Pepsyny

Amylazy

Insuliny

Na której mapie zaznaczono Bułgarię?

Nazwą niemieckich rakiet użytych w czasie I wojny światowej

Samolotem wykorzystanym do bombardowania Westerplatte

Niemieckim czołgiem, który oddał pierwszy strzał 1 września 1939 roku

Niemieckim okrętem wykorzystanym podczas II wojny światowej

Wskaż na zdjęciu Romana Dmowskiego!

Jeżeli jedziemy samochodem ze stałym, niezmiennym w czasie przyspieszeniem, większym od 0, to nasza prędkość...

Jest stała

Zmienia się

Na którym zdjęciu przedstawiono forsycję?

Kto jest autorem powieści "Chłopcy z Placu Broni"?

Gabriel García Márquez

Ferenc Molnár

Aleksander Kamiński

Joseph Conrad

Człowiek, który dostał od losu wielką nagrodę

Człowiek oporny, który często sprzeciwia się wykonywaniu poleceń innych

Człowiek sympatyczny i obrotny, który nie boi się korzystać z okazji, jakie daje mu los

Człowiek bez zasad, przystosowujący się do okoliczności dla doraźnych osobistych korzyści

Kto wytwarza wyroby skórzane - futra, czapki, rękawiczki?

Folusznik

Szewc

Modysta

Kuśnierz

Pablo Picasso

Johannes Vermeer

Gustav Klimt

Vincent van Gogh

"Rodem warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel" - kogo w nekrologu określił tymi słowami Cyprian Kamil Norwid?