Do jakiej baśniowej krainy przynależysz?

1 / 10

Jest jedną z metod zarobkowania

Służy przede wszystkim leczeniu

Jest przywilejem i błogosławieństwem bogów

Jest wszechobecna

Wymaga siły, poświęcenia i praktyki

Jest dostępna nielicznym i wybranym