Który filozof wypowiedział te słowa?

Kto jest autorem tych słów?

"Z his­to­rii na­rodów możemy się nau­czyć, że na­rody nicze­go nie nau­czyły się z historii."

Seneka Młodszy

Teano

Francis Bacon

Georg Wilhelm Friedrich Hegel