Który filozof wypowiedział te słowa?

Kto jest autorem tych słów?

"Wro­gowie często mówią prawdę, przy­jaciele nigdy."

Heraklit z Efezu

Epikur

Cyceron

Arthur Schopenhauer