Powtórka za szkoły - czy wciąż to pamiętasz?

W którym państwie znajduje się zagłębie przemysłowe nazywane Zagłębiem Ruhry?

Austria

Rosja

Niemcy

Szwajcaria