Powtórka za szkoły - czy wciąż to pamiętasz?

W którym państwie znajduje się zagłębie przemysłowe nazywane Zagłębiem Ruhry?

Szwajcaria

Austria

Niemcy

Rosja