Czy jesteś błyskotliwy?

1 / 15

gruba

chrześcijaństwo

wstecz

po grecku