Jak wiele wiesz o gimnastyce artystycznej?

Gimnastyka artystyczna jest poddyscypliną gimnastyki i w większości języków obcych jest nazywana gimnastyką:

Rytmiczną

Mieszaną

Taneczną

Akrobatyczną