Jak wiele wiesz o gimnastyce artystycznej?

Gimnastyka artystyczna jest poddyscypliną gimnastyki i w większości języków obcych jest nazywana gimnastyką:

Taneczną

Rytmiczną

Mieszaną

Akrobatyczną