Czy łatwo wybierzesz prawidłową odpowiedź w tym quizie?

Kamieniami

Odrzuceniem

Ogniem

Kosmitami