Czy poprawnie odpowiesz na pytania tego quizu?

Henryk Dobrzański

Wacław Stachiewicz

Henryk Sucharski

Tadeusz Kutrzeba