Czy poprawnie odpowiesz na pytania tego quizu?

Wacław Stachiewicz

Henryk Sucharski

Tadeusz Kutrzeba

Henryk Dobrzański