Czy rozpoznasz zwierzę po zdjęciu?

Na którym ze zdjęć widoczny jest mrówkolew?