Sprawdź swoją wiedzę historyczną!

1 / 16

Które z poniższych miast było jednym ze starożytnych greckich państw-miast (polis)?

Korynt

Antiochia

Byblos

Larnaka