Czy odgadniesz brakujący wyraz w tytule zagranicznych seriali?

wzlotów

miłości

smutków

marzeń