Czy na pewno rozumiesz te popularne związki frazeologiczne?

1 / 14

Co oznacza ten związek frazeologiczny?

Stwarzać pozory dobrze wykonywanej pracy i oczekiwać wysokich profitów

Być dwulicowym, prowadzić grę na dwa fronty, by czerpać z tego korzyści

Udawać zaangażowanego w wykonywaną pracę i jednocześnie dorabiać na boku

Podejmować pracę w różnych miejscach w celu szybkiego dorobienia się