kim z dziennika cwaniaczka jesteś?

1 / 10

co uwarzasz za odlotowe?

gluty

czadową muzę

zabawki

obce kraje

fajne ciuchy