Ogólna historia Polski - jak dobrze ją znasz?

Które z państw uczestniczyło tylko w dwóch rozbiorach Polski?

Austro-Węgry

Rosja

Austria

Prusy