Ogólna historia Polski - jak dobrze ją znasz?

Konstanty Damrot

Henryk Dąbrowski

Józef Wybicki

Maria Konopnicka