Ogólna historia Polski - jak dobrze ją znasz?

Który z władców jako ostatni nosił tytuł króla Polski?

Stanisław August Poniatowski

Mikołaj II Romanow

Kazimierz Wielki

Zygmunt August