Ptaki - rozpoznasz je na zdjęciach?

1 / 12

Zięba zwyczajna

Kos zwyczajny

Kawka zwyczajna

Drozd śpiewak