90% osób nie przechodzi tego prostego testu barw!

1 / 11

Jaką barwę otrzymamy po zmieszaniu koloru czerwonego i białego w równych proporcjach?