Liturgia

1 / 10

Wezwania do Chrystusa Pana występują:

po I i II formie aktu pokuty

po wszystkich formach aktu pokuty

po Credo

przed komunią