Jak wiele wiesz na temat funkcjonowania mózgu?

Jedynym stanem, w którym mózg jest aktywny w 100%, jest rodzaj "spięcia elektrycznego", które występuje podczas:

Stresu

Zagrożenia życia

Uczenia się

Padaczki