C.S. Lewis - Opowieści z Narnii

Wielki lew, twórca i pan Narnii, nosi imię:

Albin

Eleasz

Sethon

Aslan