Jak dobrze orientujesz się w słownictwie staropolskim?

Apostoł

Topiłek

Antałek

Beczek