Jak dobrze orientujesz się w słownictwie staropolskim?

Beczek

Topiłek

Apostoł

Antałek