Przysłówek, zaimek, celownik... Jak wiele pamiętasz z lekcji gramatyki?

Dzierżawczy

Nadrzędny

Przysłowny

Nieokreślony