Przysłówek, zaimek, celownik... Jak wiele pamiętasz z lekcji gramatyki?

1 / 10

Przysłowny

Nadrzędny

Nieokreślony

Dzierżawczy