Czy wiesz, kim byli/są ci znani Polacy? (część druga)

1 / 30

Antropologiem kulturowym

Skrzypkiem

Kompozytorem i dyrygentem

Rzeźbiarzem i malarzem