Czy wiesz, kim byli/są ci znani Polacy? (część druga)

1 / 30

Kompozytorem i dyrygentem

Skrzypkiem

Rzeźbiarzem i malarzem

Antropologiem kulturowym