Czy zostaniesz mistrzem tego quizu?

1 / 10

Powieść, w której przedstawione postacie i wydarzenia obrazują uniwersalne prawdy dotyczące np. ludzkiej egzystencji, to powieść:

Onomatopeiczna

Hiperboliczna

Satyryczna

Paraboliczna