Turecki quiz wiedzy ogólnej - sprawdzisz się?

1 / 12

Większa część Turcji leży na kontynencie:

Azjatyckim

Europejskim

Na kontynencie azjatyckim leży 97% powierzchni Turcji.

Dalej