Who...? - Quiz dla dzieci po angielsku związany z zawodami #3

Who prepares food in a restaurant? Who flies an airplane?

Twoim zadaniem w tym quizie będzie wskazać nazwy 12 zawodów w języku angielskim.

Quiz wiedzy dla dzieci związany z zawodami i czynnoścami wykonywanymi przez dane profesje.