Zwierzęta leśne - Nauka czytania

Czy wiesz, jakie zwierzęta żyją w lesie?

Nauka czytania dla dzieci - przeczytaj wyraz i wskaż odpowiedni obrazek.