Gra w synonimy - czy znajdziesz synonim podanego wyrazu? #2

1 / 10