Czy połączysz w pary państwa, które ze sobą graniczą?

Twoje zadanie to połączyć w pary państwa, które mają między sobą granicę lądową. Czy to będzie łatwe? Przekonajmy się!