Połącz w pary państwa, które ze sobą graniczą

Twoje zadanie to połączyć w pary państwa, które mają między sobą granicę lądową. Zaczynamy!