O jaką postać historyczną chodzi?

Czy zgadniesz po kilku faktach i ciekawostkach, o jaką osobę chodzi?