"Wszystkie Ryśki...". Ten quiz jedno ma imię

Ten quiz dedykujemy Ryszardom, Rysiom, Ryśkom, bo - jak powszechnie wiadomo - wszystkie Ryśki to...