Kto jest Twoim aniołem opiekuńczym?

Jaki potężny anielski byt czuwa nad Tobą i otacza Cię opieką? Przekonaj się!