Małe jest piękne, czyli motyw owadów w kulturze

Natura nie mogłaby bez nich funkcjonować, a i w kulturze mają swoje poczesne miejsce.

Jaką kobietę określa się mianem modliszki? W jakim mieście chrząszcz brzmiał w trzcinie?